close
close

АРТ ТЕРАПИЯ

Приложението на Арт терапия при лечение на зависими хора

Наркоманията е сложно заболяване с пагубен ефект върху всички органи и системи на индивида. Пристрастяването насърчава деградацията на личността. Патогенезата зависи от биологичните, химичните, умствените, физическите, наследствените и генетичните фактори в развитие на пристрастяване. Пристрастяването е заболяване, което има разрушителен ефект както върху всички човешки органи и системи, така и върху психичното и емоционално състояние.

Патогенезата на наркологичните заболявания се свързва с биологичните

химични, психологически, умствени, физически, наследствени и генетични фактори

ми формиране на зависимост.

Опита при лечението на зависими лица с Арт терапия доказва, че хората разширяват своята перспектива. Визуалната активност помага на пациента да „преработи“ негативния си опит, да засили своето „аз“. Не се ограничават езиковите бариери или културни различия между Арт терапията специалист и пациент. Чрез метода се повишава ефективността на психотерапията, като дава на зависимият друг шанс за лечение. Арт терапията подпомага зависимата личност да се върне към нормален живот и съществуване.

Арт Терапевтът насърчава пациента да взаимодейства с визуални материали и продукти. В резултат на това се задава монолог, в който се говори за преживяванията за създалите се чувства и емоции, в резултат на които арт терапевта създава условия за дискусия и преодоляване на това емоционално състояние, търси връзките от преживяното и случилото се.

Съвременно разбиране на механизмите и терапевтични ефекти от арт терапията предшестват нови невропсихологични идеи за явленията на паметта и нейните връзки с визуални образи. Състояние на мозъка функционални процеси в организма.

В Терапевтична общност Change is life, ние сме създали условия за лечение чрез Арт терапия. В ателиетата стои духът на независимото творчество. Дава се възможност въображението и креативното мислене да се развиват, да има свобода на мисълта и представата.

Обадете ни се на +359 882 543 817