close
close

Георги Стоянов

Георги Стоянов

Георги Стоянов

Главен консултант

Завършил висше икономическо образование във ВХТИ „д-р проф. Асен Златаров“ , гр. Бургас, през 2007 година. Притежава дългогодишен опит в управлението на хора.

Тясно специализира в работата със зависимости от 2015 година. 

Завършил специализирани обучения по:

  • Мотивационно интервюиране в сферата на зависимостите;
  • Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания;
  • Сътрудник социални дейсности в рехабилитацията на зависимости;
  • Обучение по психологично консултиране, към МУИЦ, Русия;
  • Практическо обучение за работа със зависимости в Терапевтична общност – „КЕТЕЯ“, Гърция;

Вече 5 години работи в областта на рехабилитацията на зависимости в Терапевтична общност.

Съавтор на програма за лечение на зависимости в Терапевтична общност.

Обадете ни се на +359 882 543 817