close
close

Сирма Георгиева

 

Сирма

Сирма Георгиева Психолог, психотерапевт, организационен консултант.

 Завършва бакалавърска степен по психология през 2010 година и магистърска степен по консултативна психология през 2011г. Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПП и Организационно консултиране към ДПБ. През 2019г. е сертифициран и от Европейската асоциация по когнитивна психотерапия.

През 2011г. Сирма Георгиева основава и до момента управлява Център за психодиагностика  и психотерапия в гр. Варна. В годините натрупва разнообразен професионален опит в сферата на психологичното консултиране и психотерапията. Повече от 4 години работи в мултидисциплинарен екип от медицински и здравни специалисти в Медицински център „Тонус“ , гр. Варна. Успешно партнира с  МБАЛ “Св. Анна – Варна”.  От 2011г. до момента е външен консултант на Сдружение „ЗА ТЕБ“ – НПО, гр. Варна. Автор на редица научни статии и тренинг програми.

Сирма Георгиева преминава високоспециализирани обучения в областта на психологическите  зависимости. Повече от 3 години успешно работи в диагностиката и лечението на алкохолна, наркотична, хазартна, хранителна и интернет зависимости. Съавтор на програма за лечение на зависимости.

Сирма Георгиева е  член на Българската Асоциация по Когнитивно Поведенческа Психотерапия; Дружеството на психолозите в България; Национален координатор на програмите за продължаващо обучение към Дружеството на психолозите в България; Председател на настоятелството на работодателите пред катедра „Психология”, към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Обадете ни се на +359 882 543 817