close
close

ЗАВИСИМОСТИ

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТ КЪМ АЛКОХОЛ И ПАВ

Лечението на хора със зависимост към алкохол и ПАВ (психоактивни вещества) е едно от сериозните предизвикателства на 21-век в световен мащаб.

Въпреки многобройните опити за разбиране на проблема и изграждане на ефективни мерки за справяне със зависимостите, прекомерната употреба на алкохол и ПАВ остава една от водещите причини за влошаване здравето и качеството на живота, като често води до преждевременна смърт. Дългогодишните опити в сферата на лечението на зависимостите показват, че хората с подобен проблем трудно вземат решение за прекратяване на употребата, но още по-трудно успяват да не се върнат към нея след това.

Една от основните причини за този феномен, е че при употребата на алкохол или други ПАВ, човек незабавно получава желания ефект.

Без значение дали се търси облекчаване на симптоми (емоционална или физическа болка, симптоми на абстиненция и т.н.) или екстремни удоволствени преживявания, резултатите са налице незабавно след употребата.

Именно поради тази причина, дори когато хората са силно мотивирани да се променят, споменът за тези преживявания се оказва силен противник на изграждането и поддържането на по-здравословните, зрели и стабилни модели за постигане на удовлетворение.

За да могат хоратa да преодолеят зависимостта, не е достатъчно да се справят със симптомите на физическа и/или психическа абстиненция. Те се нуждаят от богат набор от психологически инструменти, добро познание за особеностите на заболяването и висока степен на самопознание. Именно това следва да бъдат основните сфери на интервениране при лечението на зависимости.

Водени от това разбиране, ние от Change is life създадохме уникална, авторска програма за рехабилитация на хора със зависимост към алкохол, хазарт и/или ПАВ. Стъпвайки на добрите практики в световен мащаб, в модела на терапевтичната общност, успешно интегрирахме и съчетахме подходи с доказана ефективност, като Когнитивно-поведенческа терапия, Психодрама, Арт-терапия, програма “12-стъпки”. Надградихме програмата с високоспециализирана медицинска грижа и съвременни подходи в лечението на зависимости, като Невротренинг (ЕЕГ-Биофийдбек).

В Change is life Вие и Вашите близки получавате висококвалифициарана грижа, в уютна и спокойна атмосфера!

Обадете ни се на +359 882 543 817