close
close

КУКЛИ В АРТ ТЕРАПИЯТА

КУКЛИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ В АРТ ТЕРАПИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То ѝ приписва определени качества, черти на характера и изпълнява определени сценарии на взаимодействие с други персонажи. В ръцете на детето куклата може да се радва и да се весели, да се ядосва или да се сърди. Тя може да го изслушва без да му се кара, без да го кори, да бъде неговият най-добър приятел.

С помощта на куклите, както сега, така и преди много векове, е било възможно да се изиграят сценариите, които ще се появят в бъдещия живот на човек. И децата се учат за живота чрез тези ролеви игри.

Образът на куклата е свързан по определен начин с взаимодействието с външния свят. В онези дни, когато човешкият живот е бил по-зависим от външните условия: сухо лято, раждане на дете. Тогава хората по-често, отколкото сега, интуитивно са си взаимодействали със света. Така са се появили амулетите и талисманите. Това биха могли да бъдат образ на човек или животно, могат да бъдат символи и орнаменти, избродирани върху дрехите, които да коригират, да нормализират човешкото състояние, да му дадат чувство на увереност и защита.

 

Какво прави понастоящем куклената терапия като метод на психологическа корекция?
  • Чрез създаването на кукли може личността да се изрази. И като в огледало, да се види отстрани.

  • Чрез взаимодействието с куклата личността може да се изразява и общува с тази част от душа, която най-много се нуждае от нашето внимание и подкрепа.

  • С помощта на куклите се преживява и проработват онези моменти от живота, които са неприятни или болезнени.

В Арт терапията куклата е ресурс. Използвани в сесиите, имат определени технически свойства, позволяващи на лицето да се движи, да отваря уста, да мига с очи и др. , което от своя страна помага на пациентите да изразяват своите усещания, чувства и емоции. Благодарение на комбинацията от вербална и невербална изява, „Аза” на пациента се засилва, инициативата му се увеличава. Арт изкуството е в основа на това терапевтите да работят в откриването на нови терапевтични програми и техники.

Екипът на Терапевтична общност “Промяната е живот” е създал висококачествени методики за лечение на зависими посредством Арт терапията.

Обадете ни се на +359 882 543 817