close
close

Наркотична зависимост

Зависимостта не е проблем само на този, който употребява наркотици. Зависимостта обхваща цялото семейство – родители, братя и сестри, роднини. Целият семеен живот и функциониране е съсредоточен върху зависимия  в опити да се помогне за решаване на проблема. Постепенно личните и семейни потребности остават на заден план, членовете на семейството намаляват социалните си контакти, поради чувство на срам и вина.  Все повече се страхуват и тревожат за живота на зависимия и все по-малко се грижат,  както  за себе си, така  и един за друг, развива се т. нар. съзависимост. В такъв труден момент няма място за взаимно обвинение, от особена важност е да положите усилие и да потърсите специализирана помощ дори, когато зависимият отрича проблема си и не желае да се лекува.

  • Консултации по въпроси, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества.
  • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна.
  • Кризисни интервенции.
  • Насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.
Обадете ни се на +359 882 543 817