close
close

Лечение на Наркотична Зависимост

ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ

 

Какво е наркотична зависимост?

Зависимостта към наркотични вещества се определя като хронична, прогресираща и смъртоносна болест. Злоупотребата с тях разрушава социалния живот, уврежда физическото и психическото здраве, променя морала и ценностната система, и може да доведе до внезапна или  преждевременна смърт.

 

Има ли проблем с наркотичните вещества в България?

През последните години наркотичните вещества стават все по-достъпни. Сред младите става все по-модерно да се експериментира с нови и различни субстанции, за много от които не се знае точно какъв състав имат.

По оценка на Световната Здравна Организация, в световен мащаб хората, които употребяват психоактивни вещества са близо 275 милиона /5,6% от населението/, от тях 31 милиона са с развита зависимост. В България броят на регистрираните зависими се покачва всяка година, както показват статистическите данни на Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). По последни данни у нас са регистрирани 31 244 лица, на възраст между 15 и 64 години, с високорискова употреба на наркотични вещества.

 

Как и защо се става зависим?

Симптомите на зависимостта не се проявяват с първата употреба на наркотични вещества, но в повечето случаи хората не осъзнават как преминават през етапите на развитие на болестта. От експериментиране с психоактивни вещества (ПАВ), през злоупотреба, до същинска зависимост се стига лесно, дори с удоволствие! Веществата дават на човек усещането за еуфория и щастие, притъпяват емоционалната и физическата болка, повдигат самочувствието и правят социалните контакти лесни и приятни. Безотказно и веднага! В търсенето на удоволствие, спокойствие и удовлетворение, човек попада в капана на зависимостта. Разбира това при първите симптоми на абстиненция, когато вече е късно и невъзможно сам да прекрати употребата.

Ние смятаме, че е грешно хората с наркотична зависимост да бъдат считани за слабохарактерни или за хора, които нямат воля. 

 Злоупотребата с психоактивни вещества води до промени в мозъка, които сериозно нарушават самоконтрола на зависимия човек и пречат на способността му да се противопоставя на натрапчивото желание за употреба, въпреки вредите, които понася. Зависимият човек чувства, че не би могъл да функционира нормално в ежедневието си, ако не е употребил даденото вещество. Една от основните причини за това усещане, е че при употребата на наркотични вещества, човек незабавно получава желания ефект. Без значение дали се търси облекчаване на симптоми (емоционална или физическа болка, симптоми на абстиненция и т.н.) или  екстремни удоволствени преживявания, резултатите са налице незабавно след употребата. 

Именно поради тази причина, дори когато хората са силно мотивирани да спрат употребата на наркотични вещества, споменът за тези преживявания се оказва силен противник на изграждането и поддържането на  по-здравословните, зрели и стабилни модели за постигане на  удовлетворение.

Никой не е защитен от това да развие зависимост. Особено застрашени са младите, тъй като областите в мозъка им, които контролират вземането на решения, преценката и самоконтрола, все още се развиват, тийнейджърите може да са особено склонни към рисково поведение, включително и злоупотреба с психоактивни вещества (ПАВ).

Чести фактори за появата на зависимост могат бъдат ранни детски травми, обща неудовлетвореност, липса на чувство за принадлежност, депресивни и тревожни състояния, генетична предразположеност, социална среда, икономически статус, сексуално насилие или просто търсенето на “силни усещания”.

Има ли лечение за наркотичната зависимост?

За да могат хоратa да преодолеят зависимостта, не е достатъчно да се справят със симптомите на физическа и/или психическа абстиненция. Те се нуждаят от богат набор от психологически инструменти, добро познание за особеностите на заболяването и висока степен на самопознание. Именно това следва да бъдат основните сфери на интервениране при лечението на зависимости. 

Водени от това разбиране, ние от Change is life създадохме уникална, авторска програма за рехабилитация на хора с наркотична зависимост. Ние предлагаме индивидуален подход към всеки наш резидент. Целта е да се открият причините, довели до зависимост и да се разработи индивидуална и ефективна стратегия за дългосрочна ремисия.

За да можете да помогнете на ваш близък е добре да се запознаете с признаците показват наличие на зависимост.

 

Как да разберем дали наш близък е зависим?

 

Влошаване на физическото и психическото здраве – напр. рязка загуба на тегло, апетит, сънливост, липса на сън, проява на непровокирано агресивно поведение, параноидни мисли и др.;

Проблеми в социалния живот – напр. загуба на работно място, раздяла с партньор, прекратяване на училище/университет, затваряне вкъщи и др.;

Пренебрегва отговорности в различни области на живота си;

Поема рискове при използване на вещества или ги използва при опасни условия;

Има правни проблеми в резултат на употребата на вещества;

Губи контрол върху употребата на веществото, като например приемане на по-голяма доза или неуспешни опити за спиране;

Отделя много време за получаване, използване или възстановяване от веществото;

Вече не се занимава с дейности, които някога са носели удоволствие;

Използва веществото за предотвратяване или облекчаване на симптомите на отнемане (самолечение на абстиненция);

Толерантността се е развила, което означава, че трябва да използва повече от веществото, за да изпита същите ефекти;

Продължаващата употреба на веществото, въпреки че знае, че му вреди и причинява или обостря физически или психични проблеми;

При наличие на някой от симптомите, не се страхувайте, не се срамувайте потърсете от екипа на Change is Life.