Психодрама терапия - успешен метод за лечение при пристрастяване

Психодрама терапия

Често хората, страдащи от пристрастяване или проблеми с психичното здраве, пазят емоциите дълбоко в себе си и избягват да ги споделят с външния свят, защото се страхуват от осъждане или отхвърляне. Натрупването на тези емоции, може да доведе до чувство на изолация и да създаде вътрешен смут, който да подхрани злоупотребата с наркотични вещества или алкохол под формата на самолечение. Метода психодрама терапия помага да се игради нов начин на мислене.

Психодрама терапията е подходяща за пристрастени хора, в процес на рехабилитация, защото им позволява да практикуват себеизразяване и да се чувстват по-комфортно, за да говорят за чувстата си. Психодрама лечението, осигурява безопасна среда за възстановяващите се зависими, в която да се отърсят от негативните мисли и емоции, съхранявани дълго в себе си. Това е изключително важна стъпка към трезвеността и възстановяването, в която се променя начина на мислене и действие.

Груповата терапия е полезна за хора със зависимости, защото хората се свързват с други възстановяващи се зависими в тяхната група. Всички хора в групата са преживели подобни емоции и изпитания и това ги кара да се чувстват разбрани, чути и забелязани, което от своя страна ги прави по-смели в решенията си. Този ефект би бил по-труден да се постигне при индивидуалната терапия, отколкото при груповата.

Как работи психодрама терапията

Психодрама терапията използва ролева игра и провокира драма, за да се справите с вашите минали травматични преживявания и пристрастяване. Терапевтът ви води през тази терапия в групова среда, в която участват и други хора с подобни на вашите зависимости, подложени на лечение. Този процес ви кара да работите заедно и да  участвате в ситуации на конфликти, емоционални проблеми и психични борби.

Във вашата психодраматична сесия вие възпроизвеждате сцени от вашите минали преживявания, сънища или ситуации. Понякога също възпроизвеждате потенциални събития от бъдещето, за да се подготвите за тях. Членове на вашата група понякога играят роли заедно с вас, а в други случаи участниците наблюдават психодрамата, за да осигурят подкрепа и обратна връзка, относно основните проблеми, които възникват по време на сесията.

Психодрама сесиите се фокусират върху нуждите на един индивид, обикновено през три фази: подготовка, действие и споделяне. 

 • Подготовката изгражда доверието в групата, преди да започнете да споделяте своите чувства, чрез ролевата игра. 
 • Действието е ролева игра, в която вие и вашите връстници получавате ясна представа за събития, предизвикателства, а също и възможности.
 • Споделянето е крайната желана фаза, в която участниците се чувстат разбрани и чути.

Ползи от психодрама терапия за лечение на зависимости

По време на лечението на зависимости възникват много силни емоции и чувства, върху които основно се работи. Ключът е да се достигне до тези чувства, които дълго са таени и прикривани, чрез злоупотреба с наркотични вещества и алкохол. Психодрамата ви помага да работите продуктивно именно с тези чувства чрез действия, емоции и мисли. В психодраматичните сесии се работи върху това, което притеснява зависимия човек най-много, като например взаимоотношенията, социалните взаимодействия, емоции, минали травми или пристрастяване.

Ако страдате от съпътстващ проблем с психичното здраве като хранително разстройство, разстройство на личността или на настроението, психодрамата също се оказва полезна за справяне с тези проблеми. Сред членовете на вашата група вие изграждате доверие и споделяте житейските си предизвикателства, за да съберете подкрепата, която ви е нужна по пътя към възстановяването.

Чрез психодрама терапията се отваряте за околните, разширявате разговорите, придобивате нови прозрения и облекчавате вашите проблеми. 

Тези сесии ви помагат да развиете нови умения във вашата действителност, например:

 • Общуване с другите
 • Изграждане на взаимоотношения
 • Изграждане на самочувствие
 • Преодоляване на мъката
 • Придобиване на нови житейски умения
 • Изразяване на чувствата
 • Преодоляване на вредните навици
 • Изграждане на нов начини на мислене

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart