close
close
Промяната е живот

КУКЛИ В АРТ ТЕРАПИЯТА

КУКЛИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ В АРТ ТЕРАПИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То ѝ приписва определени качества, черти на характера и изпълнява определени сценарии на взаимодействие с други персонажи. В ръцете на детето куклата може да се радва и да се весели, да се ядосва или да се сърди. Тя може да го изслушва без да му се кара, без да го кори, да бъде неговият най-добър приятел.

С помощта на куклите, както сега, така и преди много векове, е било възможно да се изиграят сценариите, които ще се появят в бъдещия живот на човек. И децата се учат за живота чрез тези ролеви игри.

Образът на куклата е свързан по определен начин с взаимодействието с външния свят. В онези дни, когато човешкият живот е бил по-зависим от външните условия: сухо лято, раждане на дете. Тогава хората по-често, отколкото сега, интуитивно са си взаимодействали със света. Така са се появили амулетите и талисманите. Това биха могли да бъдат образ на човек или животно, могат да бъдат символи и орнаменти, избродирани върху дрехите, които да коригират, да нормализират човешкото състояние, да му дадат чувство на увереност и защита.

 

Какво прави понастоящем куклената терапия като метод на психологическа корекция?
  • Чрез създаването на кукли може личността да се изрази. И като в огледало, да се види отстрани.

  • Чрез взаимодействието с куклата личността може да се изразява и общува с тази част от душа, която най-много се нуждае от нашето внимание и подкрепа.

  • С помощта на куклите се преживява и проработват онези моменти от живота, които са неприятни или болезнени.

В Арт терапията куклата е ресурс. Използвани в сесиите, имат определени технически свойства, позволяващи на лицето да се движи, да отваря уста, да мига с очи и др. , което от своя страна помага на пациентите да изразяват своите усещания, чувства и емоции. Благодарение на комбинацията от вербална и невербална изява, „Аза” на пациента се засилва, инициативата му се увеличава. Арт изкуството е в основа на това терапевтите да работят в откриването на нови терапевтични програми и техники.

Екипът на Терапевтична общност “Промяната е живот” е създал висококачествени методики за лечение на зависими посредством Арт терапията.

ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек

ЕЕГ-Биофийдбек Невротренинг претърпява бързо развитие последните две десетилетия. Методът се прилага успешно, както самостоятелно, така и в комбинация с други терапевтични подходи за превенция и лечение на широк спектър от заболявания.

Биофийдбек Невротренинг е система за опознаване и управление на несъзнавани физиологични процеси поддържани от Централна Нервна Система. Невротренингът онагледява чрез графика настъпилите промени на сърдечен и дихателен ритъм, концентрация, баланс между будна активност и релаксация, включително бодърстване и сън.
Методът дава особено ценна информация, която се използва при определяне на индивидуалните психо-емоционални, социално- поведенчески и физиологични характеристики.

Невротренингът би могъл да бъде особено ефективен и полезен като алтернативен и същевременно медицински метод, както за здрави хора, така и за деца и възрастни със заболявания, във възраст от 4г до дълбока старост. В пределите на Европа, където са моите познания за приложението на метода БФБ – Невротренинг се прилага за превенция, здраве и красота и същевременно за допълнително лечение и оздравяване в клинични заведения за доболнична грижа.
Провеждани са множество изследвания с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек, дали може да подобри качествено лечението при клиенти с алкохолна и медикаментозна зависимост, както и при клиенти със злоупотреба с психоактивни вещества. Клиентите подложили се на лечение, което включва ЕЕГ Невротренинг, преминават през 40-50 сесии като постепенно биват обучавани в стъпките на тренинга, с цел опознаване на собственото си състояние, добиване на осъзнатост и мотивация, последвани в различни протоколи, подбрани в зависимост от началното състояние на трениращият. Едновременно се прилагат допълнителни тестове за изследване на внимание и личностни въпросници, за да получат и сравнят с диагностичните данни от ЕЕГ Биофийдбек и да се получат безпристрастни резултати в изхода на индивидуалното диагностициране и оценка на клиента. (Сравняват се процентите на абстиненция и задържане на лечението с психометрични и когнитивни мерки.)
В резултат от 1г. лечение и профилактики, е доказано, че над 70% се повлияват положително, като успяват да преодолеят абстиненция и останат въздържали се от употреба. В края на лечението показват, в измерване с тестове и диагностика с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек, значително подобрение в памет, внимание, както и в ММРI скалите.
ЕЕГ Невротренинг е метод, който дава възможност за диагностика и лечение на алкохолна зависимост, зависимост и злоупотреба с медикаменти и наркотични вещества. Привлекателен е с това, че е медицински клас апаратура, която подпомага и допълва психо-физиологичното възстановяване на клиента, без лечение с медикаменти или в случай на крайна нужда от лекарства, то метода подпомага тяхното редуциране.
Увредата на мозъка, в следствие от дълга употреба на алкохол, медикаменти и психоактивни вещества, бива преодоляна благодарение на пластичността на мозъка. Биофийдбек тренинга дава възможност клиента саморегулативно и постепенно да изгради нови неврони вериги, което от своя страна подпомага промяна на мислене и поведение; засилва мотивация и желание за промяна; повишава осъзнатостта и устойчивостта на емоции, памет и внимание. В зависимост от първоначалното състояние на трениращият, се подбира и съответния подходящ протокол, който обхваща точно определени мозъчни вълни, които е необходимо да бъдат подобрени и да бъдат променени аномалиите в ЕЕГ записите. В случаи на коморбидни състояния (придружаващи разстройства като мозъчна увреда и хиперактивност с дефицит на внимание ), каквито са много често срещани, клиента се обучава да ги разпознава и различава и постепенно, превеждайки в норма честотите на вълните, преодолява и съответните проблеми по време на ЕЕГ тренинг.
С времето множество проведени наблюдения и изследвания с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек доказват, че е изключително утвърден в много европейски страни, които се борят с проблема със зависимости и доказват благоприятния и лечебен ефект при зависимостта.