close
close
Промяната е живот

Синтетичните стимуланти

Синтетичните стимуланти – амфетамин, екстази, мета-амфетамин (мет, пико, кристал). Различните имена на смъртта.

Синтетичните стимуланти, макар и с различни имена, по своята същност са с еднакво въздействие върху организма. Стимулират отделянето на хормоните на щастието навлизайки в допаминовите рецептори, като по този начин употребяващия изпитва еуфория, прилив на енергия, притъпени чувства на умора, болка, глад, жажда, страх. В мозъка се създава нереалистична представа за възможностите на организма и именно тя е най- честата причина за смъртността сред употребяващите. Хипертермия (повишаване на телесната температура), обезводняване, безсъние, намаляване на телесното тегло, параноя, психоза, инфаркт, инсулт, анемия, пълно изтощение на организма, намалена защитна функция на имунната система, чернодробни и белодробни проблеми – това са само част от последиците предизвикани от употребата на синтетични стимуланти.
Амфетаминът, мета-амфетаминът (мет, пико, кристал) и екстазито в никакъв случай не са нови дроги. Те са синтезирани в края на 19 век, като са пуснати за масова употреба сред войниците по време на Втората световна война, именно заради стимулиращото си действие върху организма. Ако преди 80 години хората не са били наясно със страничните ефекти от злоупотребата им, то днес всички добре знаят какви са те и колко тежки са последиците. Въпреки всичко сред младите употребата заема размерите на епидемия. Пристрастяването настъпва бързо, изключително достъпни и евтини са, а производителите могат да синтезират огромни количества наркотик за кратко време.
Нека да се върнем към самите употребяващи. Какви са външните белези на употребата на стимуланти – разширени зеници, пресъхнала уста, ускорен пулс, бърза реч, тикове (неконтролирани движения). Организмът работи на пълни обороти, изтощението настъпва неусетно и … крах! Представете си как бихте се чувствали, ако сте будни и активни в продължение 48 часа. А сега си представете какво би било да не спите 5, или в някои случаи дори 7 дни. Започват халюцинации, нервната система е претоварена, мозъкът се опитва да изключи, кръвното налягане се понижава, телесната температура също, функциите на двигателния апарат силно се нарушават. Тялото крещи почивка, храна, вода, сън! Този цикъл се повтаря при следващата употреба, която вече се е превърнала в необходимост. Употребяващият е заприличал на зомби. Денят и нощта се превръщат в едно, съня отсъства напълно, а ако употребяващия заспи, то той може да спи и 24 часа без прекъсване, за да навакса за следващия маратон.
Когато не е употребил човек е раздразнителен, агресивен или апатичен, психотичен, изпитва умора и глад. Трябва му следваща доза, той вече е зависим и е въпрос на време да си я набави.
Нуждата от лечение е неоспорим факт, като то трябва да бъде проведено от специалисти с цел постигане на трайни резултати. Необходим е престой в рехабилитационен център, детоксикация на организма, корекция на психо-емоционалното състояние и последваща терапевтична работа за откриване и премахване на причините за развитие на болестта на зависимостта. Лечението е процес , за чието успешно преминаване ви е необходима професионална помощ от мултидисциплинарен екип.
Направете първата крачка по пътя на лечението още днес!
Екипът на Change is life винаги е насреща, за да ви помогне!
Започнете живота си на чисто.

https://changeislife.bg/
Тел. : +359882543817

КУКЛИ В АРТ ТЕРАПИЯТА

КУКЛИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ В АРТ ТЕРАПИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ

Историята на куклата се корени в далечното минало. Преди всичко, куклите са се създавали и се създават за децата за игра. И какво прави детето с куклата, когато си играе с нея? То ѝ приписва определени качества, черти на характера и изпълнява определени сценарии на взаимодействие с други персонажи. В ръцете на детето куклата може да се радва и да се весели, да се ядосва или да се сърди. Тя може да го изслушва без да му се кара, без да го кори, да бъде неговият най-добър приятел.

С помощта на куклите, както сега, така и преди много векове, е било възможно да се изиграят сценариите, които ще се появят в бъдещия живот на човек. И децата се учат за живота чрез тези ролеви игри.

Образът на куклата е свързан по определен начин с взаимодействието с външния свят. В онези дни, когато човешкият живот е бил по-зависим от външните условия: сухо лято, раждане на дете. Тогава хората по-често, отколкото сега, интуитивно са си взаимодействали със света. Така са се появили амулетите и талисманите. Това биха могли да бъдат образ на човек или животно, могат да бъдат символи и орнаменти, избродирани върху дрехите, които да коригират, да нормализират човешкото състояние, да му дадат чувство на увереност и защита.

 

Какво прави понастоящем куклената терапия като метод на психологическа корекция?
  • Чрез създаването на кукли може личността да се изрази. И като в огледало, да се види отстрани.

  • Чрез взаимодействието с куклата личността може да се изразява и общува с тази част от душа, която най-много се нуждае от нашето внимание и подкрепа.

  • С помощта на куклите се преживява и проработват онези моменти от живота, които са неприятни или болезнени.

В Арт терапията куклата е ресурс. Използвани в сесиите, имат определени технически свойства, позволяващи на лицето да се движи, да отваря уста, да мига с очи и др. , което от своя страна помага на пациентите да изразяват своите усещания, чувства и емоции. Благодарение на комбинацията от вербална и невербална изява, „Аза” на пациента се засилва, инициативата му се увеличава. Арт изкуството е в основа на това терапевтите да работят в откриването на нови терапевтични програми и техники.

Екипът на Терапевтична общност “Промяната е живот” е създал висококачествени методики за лечение на зависими посредством Арт терапията.

Алкохолна зависимост

Алкохолната зависимост е свързана с изменения в мозъка и е определяна като синдром на алкохолна зависимост, най-често се обяснява с честа и прекомерна консумация на алкохол

ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек

ЕЕГ-Биофийдбек Невротренинг претърпява бързо развитие последните две десетилетия. Методът се прилага успешно, както самостоятелно, така и в комбинация с други терапевтични подходи за превенция и лечение на широк спектър от заболявания.

Биофийдбек Невротренинг е система за опознаване и управление на несъзнавани физиологични процеси поддържани от Централна Нервна Система. Невротренингът онагледява чрез графика настъпилите промени на сърдечен и дихателен ритъм, концентрация, баланс между будна активност и релаксация, включително бодърстване и сън.
Методът дава особено ценна информация, която се използва при определяне на индивидуалните психо-емоционални, социално- поведенчески и физиологични характеристики.

Невротренингът би могъл да бъде особено ефективен и полезен като алтернативен и същевременно медицински метод, както за здрави хора, така и за деца и възрастни със заболявания, във възраст от 4г до дълбока старост. В пределите на Европа, където са моите познания за приложението на метода БФБ – Невротренинг се прилага за превенция, здраве и красота и същевременно за допълнително лечение и оздравяване в клинични заведения за доболнична грижа.
Провеждани са множество изследвания с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек, дали може да подобри качествено лечението при клиенти с алкохолна и медикаментозна зависимост, както и при клиенти със злоупотреба с психоактивни вещества. Клиентите подложили се на лечение, което включва ЕЕГ Невротренинг, преминават през 40-50 сесии като постепенно биват обучавани в стъпките на тренинга, с цел опознаване на собственото си състояние, добиване на осъзнатост и мотивация, последвани в различни протоколи, подбрани в зависимост от началното състояние на трениращият. Едновременно се прилагат допълнителни тестове за изследване на внимание и личностни въпросници, за да получат и сравнят с диагностичните данни от ЕЕГ Биофийдбек и да се получат безпристрастни резултати в изхода на индивидуалното диагностициране и оценка на клиента. (Сравняват се процентите на абстиненция и задържане на лечението с психометрични и когнитивни мерки.)
В резултат от 1г. лечение и профилактики, е доказано, че над 70% се повлияват положително, като успяват да преодолеят абстиненция и останат въздържали се от употреба. В края на лечението показват, в измерване с тестове и диагностика с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек, значително подобрение в памет, внимание, както и в ММРI скалите.
ЕЕГ Невротренинг е метод, който дава възможност за диагностика и лечение на алкохолна зависимост, зависимост и злоупотреба с медикаменти и наркотични вещества. Привлекателен е с това, че е медицински клас апаратура, която подпомага и допълва психо-физиологичното възстановяване на клиента, без лечение с медикаменти или в случай на крайна нужда от лекарства, то метода подпомага тяхното редуциране.
Увредата на мозъка, в следствие от дълга употреба на алкохол, медикаменти и психоактивни вещества, бива преодоляна благодарение на пластичността на мозъка. Биофийдбек тренинга дава възможност клиента саморегулативно и постепенно да изгради нови неврони вериги, което от своя страна подпомага промяна на мислене и поведение; засилва мотивация и желание за промяна; повишава осъзнатостта и устойчивостта на емоции, памет и внимание. В зависимост от първоначалното състояние на трениращият, се подбира и съответния подходящ протокол, който обхваща точно определени мозъчни вълни, които е необходимо да бъдат подобрени и да бъдат променени аномалиите в ЕЕГ записите. В случаи на коморбидни състояния (придружаващи разстройства като мозъчна увреда и хиперактивност с дефицит на внимание ), каквито са много често срещани, клиента се обучава да ги разпознава и различава и постепенно, превеждайки в норма честотите на вълните, преодолява и съответните проблеми по време на ЕЕГ тренинг.
С времето множество проведени наблюдения и изследвания с ЕЕГ Невротренинг Биофийдбек доказват, че е изключително утвърден в много европейски страни, които се борят с проблема със зависимости и доказват благоприятния и лечебен ефект при зависимостта.