Галина Палабуюк

>
Галина Палабуюк

Галина Палабуюк

Психолог – консултант в когнитивно поведенческата психотерапия

Завършва бакалавърска степен по социални дейности в ШУ “Епископ Константин Преславски”след това продължава с магистратура Теология в същия университет. През есента на 2018 г. завършва семестриално магистратура по психология  във ВТУ „Св. Св. Кирил Методий“ – предстои да защити Дипломна работа. Също като останалите терапевти получава и следдипломни квалификации – Медиатор, вписан в Министерство на Правосъдието с № 08/17.12.2008г. ; Преминато професионално обучение към ЦПО към Сдружение “Център за обществени поръчки” като част от професия сътрудник социални дейности; Преминато обучение за трениране на успешни родители; Преминато обучение на Тема: Съвременна профилактика при семейства с деца с рисково поведение, организирано и проведено от  Фондация “Стефан Батори” – Полша; сертификат за преминат курс по библиодрама с водещ  Прот. А. Лоргус – руски православен психолог и ректор на Института по християнска психология в Москва; Завършен курс за Семейни взаимоотношения с водещ Прот. А. Лоргус – руски православен психолог и ректор на Института по християнска психология в Москва; Участие в международен семинар на Тема: Профилактика на насилието сред деца и юноши, организирано и проведено от  Фондация “Стефан Батори” – Полша; Преминато обучение за супервизия; Преминато обучение по Мотивационно обучение с водещи Кирил Бозгунов и Георги Василев; Преминато обучение “Превенция Трафика на деца за сексуална експлоатация, проведено от Сдружение SOS – Детски селища България. 

Към момента придобива Консултантско ниво по когнитивно – поведенческа терапия към БАКПП

Опит – работа с приемни деца и родители; осиновени деца и осиновители; развива се активно в сферата на дисфункционалното поведение сред деца и юноши 

От 6 месеца преминава високоспециализирани обучения в сферата на зависимости.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart