Калина Петров

>
Калина Петров

changeislife-ekip-kalina-ivanova

Калина Петров

Психолог, магистър по психологично консултиране

Завършва бакалавърска степен по Публична администрация към Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” през 2000 г. През 2019 г. придобива магистърска степен по Психология, специалност “Психологично консултиране” към Варненски Свободен Университет. Следват сертифицирани обучения към Асоциация за интегративна консултативна практика: Център по психосоматика и психотерапия “Кли Пси” с водещи  доц. д-р Павлина Петкова и доц. д-р Красимир Иванов, свързани с: “Психосоматични разстройства. Алгоритъм на психотерапия”; “Неврозите в клиничната и консултативната практика. Алгоритъм на психотерапия”; “Сексуални разстройства в клиничната и консултативната практика. Специфики на консултиране”; сертифицирано обучение за придобиване на базисни умения по невропсихологична психодиагностика с методиката ТАТ; преминато сертифицирано обучение на тема: “Коморбидност. Разпространение, оценка и разпознаване на коморбидни състояния” към НЦОЗА.  През 2021 г. завършва личен опит за себерефлексия и себепознание по метода на Когнитивно-поведенческата парадигма с водещ терапевт доц. д-р Павлина Петкова. По настоящем преминава обучение за следдипломна квалификация, с цел придобиване на базисни и специализирани умения по метода на Когнитивно-поведенческата парадигма.

Опит: Работа с деца, юноши и възрастни. Консултиране при проблеми в личностовото развитие; затруднения, свързани със социалното функциониране и адаптация; затруднения, свързани с междуличностната комуникация; трудности, свързани с емоционалната регулация; консултиране при депресия, тревожни разстройства, паник атаки, посттравматично стресово разстройство, травматични преживявания и др. Има професионален опит в работата със зависимости, придобит от работа в терапевтични общности за лечение на зависимости.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart