Невротренинг

>
>
Невротренинг

Какво е Невротренинг?

Невротренингът се прилага успешно в нашия център за лечение на зависимости и представлява съвременен неинвазивен и безлекарствен метод, чрез който директно можем да учим (тренираме, упражняваме) себе си и нашият мозък да саморегулира по-добре основни психични и телесни функции, като се използва директно специфичната информация за биоелектрическите процеси на централната нервна система, с помощта на специализирана компютъризирана апаратура.

Невротренингът работи на принципа на електроенцефалограмата, като отчита биоелектричната активност на мозъка, посредством електроди поставени на скалпа. Тези биоелектрични процеси се наблюдават под формата на различни видове мозъчни вълни, които от своя страна отговарят за различни функции на нашето тяло и психика.

Различните видове мозъчни вълни са свързани с набор биохимични вещества (невромедиатори и хормони), чрез които нервната система, и тялото ни контролират различни функции като: висши интелектуални процеси, храносмилане и метаболизъм, мускулно-двигателна система и други.

Така невротренингът представлява уникален метод, с чиято помощ човек може да се упражнява и обучава в съзнателна саморегулация на мозъчно-електричната си активност, а от там и различните физиологични и психични функции.

Резултатът от това учене означава формиране на нови или усъвършенстване на стари невронни връзки, които оформят различни мрежи участващи в контролирането на споменатите процеси и функции.

Биоелектрическа активност на мозъка 

Нашият мозък основно произвежда  четири типа електромагнитни вълни. 

В зависимост от мощността на всеки тип вълни се различават четири състояния.

Тези състояния варират от напълно будно активно „Бета” – състояние към спокойно, но фокусирано „Алфа” – състояние, след това към дълбоко медитативно „Тета” – състояние и накрая  към дълбоко сънно „Делта” – състояние на мозъка. 

Бета състояние

Бета честотите  се  намират  в  диапазона от 13 до 40 Hz (колебания в секунда). Ниските по амплитуда и средни по честота вълни съответстват на нормалното състояние на бодърстване с външно фокусиране на вниманието. Обичайно човек се намира в това състояние в течение на работния ден. Високоамплитудните бързи бета вълни отразяват повишена тревожност и напрежение и се изразяват  като  повишена  възбудимост  и  дискомфорт. Когато такива състояния се поддържат за дълъг период от време, те водят до физическо и психично изтощение, дискомфорт, стрес и дори болест.

Алфа състояние

Алфа честотите се намират в диапазона  8 – 13 Hz. Те отразяват отпуснато състояние с едновременно  вътрешно и  външно  фокусиране на  вниманието. При високочестотните алфа вълни съответстват на състоянието „бистър ум и спокойно тяло” – идеално за усвояване на информация.

Нискочестотните алфа вълни съответстват  на  дълбоко отпуснато и  леко  медитативно състояние. Алфа вълните се използват за самовъзстановяване, ускорено обучение, творчески процеси и увеличаване на продуктивността  във  всички сфери на живота,  включително бизнес,  спорт и изкуство.

Обичайно човек спонтанно се намира в алфа състояние, когато чете хубава книга, гледа интересен филм,  занимава се с монотонни леки физически упражнения,  носещи удоволствие.

Тета състояние

Тета честотите се намират в диапазона  4 – 8 Hz. Те отразяват дълбоко отпуснато “плаващо” състояние с вътрешно фокусиране на вниманието.

Това е състоянието, в което човек се намира преди заспиване и непосредствено преди събуждане, както и по време на дълбока медитация.

Делта състояние

Делта честотите се намират в диапазона  0,5 – 4 Hz.  В  това  състояние се извършва  възстановяване на психическите и физическите сили.  Това е състоянието на дълбок сън без съновидения. Делта състоянието се постига само в естествения сън.  

При  редовно практикуване на Невротренинг, клиентът се научава лесно  да  различава и съзнателно да управлява тези състояния с изключение,  разбира се,  на Делта състоянието. За клиента става възможно по-лесно да навлиза в спокойно фокусирано състояние и  достатъчно дълго да го поддържа, дори, ако се намира под психологически натиск. 

Невротренинг терапия и нейното приложение

Редица научни изследвания доказват ефективността на невротренинга, както като самостоятелен терапевтичен подход, така и като спомагателен за редица физически, психофизиологични и психични проблеми и заболявания.

Психотерапията образно казано е инструмент за обогатяване на ума, невротерапията или невротренингът е инструмент за обогатяване пластичността на мозъка.

Изследванията по отношение приложението на невротренинга показват удивителни резултати, без странични ефекти.

При тренировка на вниманието и концентрацията, при синдрома на хиперактивност/дефицит на внимание, епилепсия, депресия, тревожни разстройства, пост травматични стресови разстройства, химически и други зависимости, подтиснати емоционални проблеми, травми/увреждания на мозъка.

Невротерапията не е заместител на психотерапията и на медикаментозното лечение при тежки увреди, но може да  ускори и да премине отвъд традиционните ограничения на вербалните и медикаментозни терапии като съкрати  периода на лечение, преодолее трудността при измерването и оценката на промените,  демонстрира  дълготрайност в постигнатите положителни резултати, преодолява трудния, бавен и опосредствен  достъп до подтиснати травматични преживявания, подсигурява контрол на  менталните разстройства, обусловени от променена мозъчна физиология, в следствие употреба на психоактивни медикаменти с потенциални отрицателни странични ефекти. 

Невротренингът намира своeто широко  приложение и при  тренинги  на професионалисти от сферата на спорта, бизнеса, изкуството, армията, в техния стремеж за достигане на върхови постижения в трудни и тежки условия.   

Център за лечение на зависимости

Екипът в центъра за лечение на алкохолна зависимост, наркомания, хазарт и дигитална зависимост „Промяната е Живот“ се състои от обучени и лицензирани специалисти прилалгащи, различни психологически парадигми, притежаващи десетилетия комбиниран опит в справянето с всички форми на пристрастеност.

Запознайте се пакетните ценови предложения на нашата клиника за лечение на зависимости Change is Life

Лиценз и Разрешителни за практикуване на "Промяната е Живот"

Поверително ли е? Тайно лечение на зависимости и пристрастеност!

Да! Осигуряването на поверителност на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Можете да бъдете сигурни, че само вие ще решите кой да научи за лечението ви. При всяка консултация или продължително лечение в нашия център за лечение на зависимости се пази тайната лекар – пациент.

Нашите програми за справяне със зависимости са от световна класа и са отлично допълнени с комфорт и уют.

 

Промяната е Живот е спокойна и лечебна среда за лечение на зависимости!

Помислете се за себе си. Позволете ни да се свържем с Вас.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart