Невротренинг

>
>
Невротренинг

Какво е невротренинг?

Невротренингът представлява съвременен неинвазивен и безлекарствен метод, чрез който директно можем да учим (тренираме, упражняваме) себе си и нашият мозък да саморегулира по-добре основни психични и телесни функции, като се използва директно специфичната информация за биоелектрическите процеси на централната нервна система, с помощта на специализирана компютъризирана апаратура. Невротренингът работи на принципа на електроенцефалограмата, като отчита биоелектричната активност на мозъка, посредством електроди поставени на скалпа. Тези биоелектрични процеси се наблюдават под формата на различни видове мозъчни вълни, които от своя страна отговарят за различни функции на нашето тяло и психика. Различните видове мозъчни вълни са свързани с набор биохимични вещества (невромедиатори и хормони), чрез които нервната система, и тялото ни контролират различни функции като: висши интелектуални процеси, храносмилане и метаболизъм, мускулно-двигателна система и други. Електродите, поставени на скалпа изпращат информация за електричната мозъчна активност през специализирана апаратура към компютъра на работещият специалист. От компютъра информацията се преработва във формата на звуков сигнал и картина (комютърна игра), които са предназначени за работата на хората, които се подлагат на тренировка. Компютърната игра и звуковите сигнали показват какво се случва с нас, и представляват основния инструмент на работа. Различните елементи от видео игрите представляват различни видове електрична активност (мозъчни вълни) на нервната система. В зависимост от упражненията, едни видове вълни се насърчават, докато едновременно с това други се потискат. Така невротренингът представлява уникален метод, с чиято помощ човек може да се упражнява и обучава в съзнателна саморегулация на мозъчно-електричнта си активност, а от там и различните физиологични и психични функции. Резултатът от това учене означава формиране на нови или усъвършенстване на стари невронни връзки, които оформят различни мрежи участващи в контролирането на споменатите процеси и функции.

Биоелектрическа активност на мозъка 

Нашият мозък основно произвежда  четири типа електромагнитни  вълни.  В зависимост от мощността на всеки тип вълни се различават четири състояния. Тези състояния варират от напълно будно активно „Бета” – състояние към спокойно, но фокусирано „Алфа” – състояние, след това към дълбоко медитативно „Тета” – състояние и накрая  към дълбоко сънно „Делта” – състояние на мозъка. 

Бета състояние.

Бета честотите  се  намират  в  диапазона от 13 до 40 Hz (колебания в секунда). Ниските по амплитуда и средни по честота вълнисъответстват на нормалното състояние на бодърстване с външно фокусиране на вниманието. Обичайно човек се намира в това състояние в течение на работния ден. Високоамплитудните бързи бета вълни отразяват повишена тревожност и напрежение и се изразяват  като  повишена  възбудимост  и  дискомфорт. Когато такива състояния се поддържат за дълъг период от време, те водят до физическо и психично изтощение, дискомфорт, стрес и дори болест.

Алфа състояние.

Алфа честотите се намират в диапазона  8 – 13 Hz. Те отразяват отпуснато състояние с едновременно  вътрешно и  външно  фокусиране  на  вниманието.При високочестотните алфа вълни съответстватна състоянието „бистър ум и спокойно тяло” – идеално за усвояване на информация. Нискочестотните алфа вълни съответстват  на  дълбоко отпуснато и  леко  медитативно състояние. Алфа вълните се използват за самовъзстановяване, ускорено обучение, творчески процеси и увеличаване на продуктивността  във  всички сфери на живота,  включително бизнес,  спорт и изкуство. Обичайно човек спонтанно се намира в алфа състояние, когато чете хубава книга, гледа интересен филм,  занимава се с монотонни леки физически упражнения,  носещи удоволствие.

Тета състояние.

Тета честотите се намират в диапазона  4 – 8 Hz. Те отразяват дълбоко отпуснато “плаващо” състояние с вътрешно фокусиране на вниманието. Това е състоянието, в което човек се намира преди заспиване и непосредствено преди събуждане, както и по време на дълбока медитация.

Делта състояние.

Делта честотите се намират в диапазона  0,5 – 4 Hz.  В  това  състояние се извършва  възстановяване на психическите и физическите сили.  Това е състоянието на дълбок сън без съновидения. Делта състоянието се постига само в естествения сън.  

При  редовно практикуване на Невротренинг, клиентът се научава лесно  да  различава и съзнателно да управлява тези състояния с изключение,  разбира се,  на Делта състоянието. За клиента става възможно по-лесно да навлиза в спокойно фокусирано състояние и  достатъчно дълго да го поддържа, дори, ако се намира под психологически натиск. 

Приложение на Невротренинга

Редица научни изследвания доказват ефективността на невротренинга, както като самостоятелен терапевтичен подход, така и като спомагателен за редица физически, психофизиологични и психични проблеми и заболявания. Психотерапията образно казано е инструмент за обогатяване на ума, невротерапията или невротренингът е инструмент за обогатяване пластичността на мозъка. Изследванията по отношение приложението на невротренинга показват удивителни резултати, без странични ефекти. При тренировка на вниманието и концентрацията, при синдрома на хиперактивност/дефицит на внимание, епилепсия, депресия, тревожни разстройства, пост травматични стресови разстройства, химически и други зависимости, подтиснати емоционални проблеми, травми/увреждания на мозъка. Невротерапията не е заместител на психотерапията и на медикаментозното лечение при тежки увреди, но може да  ускори и да премине отвъд традиционните ограничения на вербалните и медикаментозни терапии като съкрати  периода на лечение, преодолее трудността при измерването и оценката на промените,  демонстрира  дълготрайност в постигнатите положителни резултати, преодолява трудния, бавен и опосредствен  достъп до подтиснати травматични преживявания, подсигурява контрол на  менталните разстройства, обусловени от променена мозъчна физиология, в следствие употреба на психоактивни медикаменти с потенциални отрицателни странични ефекти. 

Невротренингът намира своeто широко  приложение и при  тренинги  на професионалисти от сферата на спорта, бизнеса, изкуството, армията, в техния стремеж за достигане на върхови постижения в трудни и тежки условия.   

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart