Психодрама и ролята на психолог зависимости

>
>
Психодрама и ролята на психолог зависимости

Какво е Психодрама Терапия

Психодраматичната теория допълва и обогатява теорията на психологията и психотерапията със своята итердисциплинарна основа. За да се оцени богатството и дълбочината на психодрамата е необходимо да се запознаем с множество сходни на метода дейности, като с помощта на психолог за зависимости нуждаещите се справят по-лесно с болката. Психодрамата е една идея по-работеща от вербалните методи, от една страна чрез това, че е предимно действен метод, а от друга – представя проникновенията и емоциите в преживяванията, близки до въображение и интуиция.

Ролята на психолог зависимости в психодрама терапията

Психодрама терапията е форма групова психотерапия, разработена от Дж. Л. Морено през 1920 г. Тази терапия предоставя възможност за изследване на житейски ситуации от гледна точка на настоящето, миналото и бъдещето.

Ролята на “психолог зависимости” е да наблюдава и анализира енергията и спонтанността на групата, за да може да изследва ситуацията. В психодрама терапията се проявяват миналите преживявания и се може да се види как са повлияли на мислите, чувствата и поведението в настоящето, което съответно оформя бъдещето.

Значимостта и значението на събитията стават по-ясни, използвайки въображението и подкрепата на групата, миналото се вижда и разбира в по-широка перспектива и всички неизразени мисли и емоции се освобождават.

По време на психодрама терапията едновременно се представя и преживява едно различно възможно бъдеще. Съответно се идентифицират и практикуват нови отговори, което дава възможност за по-добро благополучие в бъдеще.

Методи на прилагане на Психодрама с Терапевт

Физическото действие се организира на сцена с предварително въвеждащи точни параметри и условия.

На сцената присъства терапевта – психолог зависимости (водещ), който съпътства процеса на психодрамата, оставяйки главната роля на автора (протагониста).

В този метод протагонистът е самия клиент, този който търси психотерапия, за да намери изход от състоянието, което обикновено наричаме „ психична болка“.

Съществена разлика между вербалните методи и драма терапия е, че при нея не се говори за проблемите на клиента, а те се представят на сцената.

Драма терапията е предимно групов метод, но би могъл да бъде и индивидуален (монодрама), податлив на описание чрез езика и средствата на театъра.

Приложение на Подхода Психодрама с Психолог Зависимости

Психодрамата е подход, който намира приложение както в психологични и социални центрове, така и в училища, бизнес структури и клинични заведения. Методът може да се прилага в различни по вид цели и в различен контекст.

В контекста на зависимостта психодрамата намира широко приложение, тъй като в основата си този метод е групов и със силно подчертан социален подход. Не само, защото клиентът през групата (нар. публика) използва другите участници и се разполага в междуличностното им пространство, но и защото фокусът й е разпределен в равна степен между социалната и индивидуалната психодинамика.

В принос към лечението на завосимости е дълбочината и нюанса в отсенките на индивидуалното преживяване и сложността и проблематиката на социалните взаимодействия.

Друг съществено значим принос е, че на основата на театралната постановка, авторът въвежда и сам използва средствата на ролевата динамика.

Действие на Метода Психодрама

Ролевата теория приложена в действие, дава възможност на резидента не само да играе и възлага различни роли, но и да развива способност за саморефлексия.

Целта на тази наблюдаваща функция е клиентът да успее да постигне управляваща „мета-роля“, която може да бъде развивана през целия престой в програмата.

Физическото действие задава по-преживелищно и съ-участващо учене и това го прави високо енергизиращ елемент, в цялостта на психотерапевтичната промяна.

Специфична промяна в развитието на резидента са: нарастващо усещане , че има избор, което се постига, чрез познание на други поведенчески роли.

Резидентът постепенно разпознава и различни аспекти на живота през активността си в психодраматичната реалност, които постепенно възприема като ценност. Същевременно опитът да поема чужда роля, развива способността за емпатия.

Взаимното споделяне в група и разбиране на емоционално общуване, дава друга гледна точка на себе-познание и осъзнаване на личната проблематика.

Не на последно място в основата на психодрамата е стимулирането на креативност и спонтанност, които изпълняват важни функции:

Психодрама техники

Най-често сесиите се състоят от три фази: 

  • загряване 
  • действие
  • размисъл и споделяне

Сесията обикновено се фокусира върху житейската ситуация на един човек от групата, а членовете на групата поемат роли, когато е необходимо.

Психодрама терапевтите се различават по своите специфични методи, но често използват следните техники:

  • Обръщане на ролите – главният герой играе ролята на някой друг, различен от себе си – важен човек в живота му. Това може да подобри емпатията и да помогне на главния герой да разбере ролята на другия човек.
  • Отразяване – Главният герой прави крачка назад, докато членовете на групата разиграват събитието на главния герой. Това може да помогне на онези, които се чувстват дистанцирани от чувствата си към сцената, да придобият различна гледна точка.
  • Огледало – Член на групата повтаря поведението и действията на главния герой, изразявайки на глас това, което смята, че главният герой мисли и чувства, тогава главният герой може да види по-ясно себе си от страни.
  • Монолог – Главният герой разказва за вътрешните си мисли на другите членове на групата.

След като фазата на действие приключи, започва фазата на споделяне. Това е моментът, когато режисьорът в случая “психолог зависимости”, отново се включва в ролята на съветник, разговаряйки с групата за чувствата, които са били провокирани по време на сесията. Това предлага пространство за групова дискусия и размисъл.

Ефективност на психодрама терапията

Направените проучвания показват общо подобрение на състоянието на зависимите хора в следствие на прилагане на психодраматичните техники. Психодрама групите и сесиите увеличават резултатите за хората, които се борят със зависимост към хероин и други наркотични вещества. Тези хора придобиват представа за себе си и своето емоционално състояние и се изправят пред проблемите си. Те изразят по-добре чувствата си и подобряват социалните си умения, като същевременно са по-сигурни и единни в група, и съответно на един по-късен етап в обществото.

Психодраматичните сесии, прилагани по време на лечение към пристрастяване, обикновено адресират проблеми засягащи цялата група, ситуации, които могат да доведат до рецидив или минали преживявания, където наркотиците или алкохолът са представлявали поведенчески и социални проблеми. Чрез психодрамата, зависимите хора работят върху това как по-добре да се справят с тези минали и потенциално бъдещи ситуации, като се научат да управляват възможните механизми и стрес, които ги подбуждат. Психодрама терапията същевременно подобрява комуникациите, житейските умения, семейната и социална динамика.

Клиника за лечение на зависимости

Екипът в центъра за лечение на алкохолна зависимост, наркомания, хазарт и дигитална зависимост „Промяната е Живот“ се състои от обучени и лицензирани специалисти в различни психологически парадигми, имащи десетилетия комбиниран опит в справянето с всички форми на пристрастеност.

Запознайте се пакетните ценови предложения на нашата клиника за лечение на зависимости Change is Life

Лиценз и Разрешителни за практикуване на "Промяната е Живот"

Поверително ли е? Тайно лечение на зависимости и пристрастеност!

Да! Осигуряването на поверителност на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Можете да бъдете сигурни, че само вие ще решите кой да научи за лечението ви. При всяка консултация или продължително лечение се пази тайната лекар – пациент.

Нашите програми за справяне със зависимости са от световна класа и са отлично допълнени с комфорт и уют.

 

Промяната е Живот е спокойна и лечебна среда за лечение на зависимости!

Помислете се за себе си. Позволете ни да се свържем с Вас.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart